B9715941309Z.1_20180605205423_000+G2LBEE6GH.1-0
herfst-wei
kaobqpkywkps8xfg

STRESS & BURNOUT COACHING


Wist je dat een paard een uitstekende coach is voor de preventie en het herstel van stress en burn-out?

Horse assisted coaching is zeer effectief omdat het niet alleen een mentale, maar ook een fysieke en emotionele ervaring is.
Bij burn-out coaching met paarden reactiveert het paard de verbroken verbinding tussen het brein en het lichaam.
Het paard assisteert bij het ontdekken van de triggers en oorzaken van de burn-out of stress en maakt het mogelijk om tijd te winnen in het coachproces met behulp van de spiegeltechniek, dewelke zelfreflectie en herstel bevordert.


Elke is erg gepassioneerd in het coachen van burn-out en stress met onze pony's en paarden.

Zij coacht stress en burnout volgens een zeven-stappenplan. De coachtechniek en aanpak wordt altijd individueel afgestemd op de coachee (de klant).

Iedere coachee krijgt een persoonlijke coaching op maat daar de oorzaken en symptomen erg van elkaar kunnen verschillen.


Wanneer starten met stress & burn-out coaching?


Burn-out is een gradueel proces en ontstaat als mensen stressklachten negeren en blijven doorgaan.
Hoe vroeger je de stap zet in het proces, hoe beter en hoe vlotter het herstel.
Er is geen ultieme diagnose voor burn-out.

De universiteit te Leuven ontwikkelde wel de Burnout Assesment Test (BAT),
maar de symptomen en oorzaken verschillen steeds van persoon tot persoon.

Wie overmatig stress ervaart, hoeft het niet tot een burn-out te laten komen.
Wij streven ernaar om stress en burn-out zo proactief mogelijk aan te pakken.

Beter voorkomen, dan genezen.


Burn-Out coaching houdt verschillende aspecten in.


Wij coachen stress en burn-out volgens een 7 stappenplan. Hierbij gaan we multidiciplinair te werk. We doorlopen verschillende stappen:  we starten met oriëntatie,  analyseren de oorzaken en symptomen en we werken aan het herstel van het energiepeil en de fysieke conditie. We bekijken hoe jij kan omgaan met stress, hoe jij jouw competenties kan aanscherpen, wat jouw persoonlijke talenten en drijfveren zijn. Ten slotte bouwen we een brug naar de toekomst, naar re-integratie en heropvatting van het werk. We volgen op om terugval te voorkomen. Stress en burn-out coaching zijn steeds op maat, omdat de oorzaken en de symptomen van persoon tot persoon sterk verschillen.


Horse assisted leadership coaching


Echt leiderschap draait niet om ego en macht. Echt leiderschap leidt naar meerwaarde voor iedereen. Paarden zijn mastercoaches inzake leiderschap.
Vanuit het perspectief van een paard spreekt leiderschap door wat je doet, je aanpak, je lichaamstaal, je energie en je intentie.

Dit is waar paarden op reageren.

Leiderschap in de context van de paardenkudde draagt ​​bij tot de veiligheid en het voortbestaan ​​van de hele kudde.


Indien we dit doortrekken naar bedrijven, dient leiderschap te leiden naar duurzaam ondernemerschap, met toegevoegde waarde voor iedere stakeholder, inclusief alle teamleden, alle werknemers.

Horse assisted management coaching


Zakelijke horse assisted coaching voor bedrijfseigenaren, managers en leidinggevenden die versneld willen leren op gebieden zoals leiderschap, communicatie of change management.


Deze op maat gemaakte executive management training met paarden biedt een unieke en zeer effectieve methode voor managers op alle niveaus om hun skills en vaardigheden te verbeteren.

Wat kan paardencoaching betekenen voor jou en jouw organisatie?


Verbinden en communiceren                    Omgaan met verandering                     Emotionele intelligentie


Herstel en preventie van burn-out           Werkgeluk en teamsfeer                         Creatie van loyaliteit


Richting en leiding geven                                Omgaan met stress                    Vertrouwensopbouw en herstel


Omgaan met weerstand en conflict               Loopbaancoaching                         Optimalisatie teamwerking